Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i Kerneopgaven: at alle børn sikres trivsel, sundhed, læring og udvikling.

Vores værdigrundlag: Mål og Læringssyn, Aktuelle pædagogiske indsatsområder og de 6. pædagogiske læreplanstemaer som er: Barnets sproglige, Alsidigt personlige og Social udvikling, samt Natur og Naturfænomer, Krop og Bevægelse, Kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi sætter rammen for et anerkendende, inspirerende, levende og berigende læringsmiljø, hvor vi har særlig fokus på idræt, leg og bevægelse, børnenes venskaber, interesse-/børnefællesskaber, legen og inddrager alle 6 læreplanstemaer. 

Samtidig har vi højt fokus på at udvikle børnenes selvstændighed. Det har betydning for næsten alt, hvad der foregår i vores hverdag: at børnene ved egen aktive deltagelse/ og egne initiativer oplever succes og erkendelse af, selv at kunne mestre og dermed styrkes i mod på nye udfordringer, idéudvikling og meget mere.

Vi anbefaler dig at  læse ”Bølgens hjemmeside”. Den giver et godt billede af, hvad det er for en vuggestue og børnehave du vælger, og indeholder mange beskrivelser og eksempler fra vores hverdag: eksempler på, hvordan vi arbejder med idræt, leg og bevægelse, hvordan vi bruger naturen som oplevelses- og læringsrum, hvordan kulturen inddrages, vores læringsstil, værdigrundlag, samværskultur og praksisfællesskaber samt rutiner, traditioner m.m.