Personale

Vi er et forholdsmæssigt stort hus med mange ansatte, men det er vores ønske at fremstå som en helhed. Derfor har vi i personalegruppen løbende snakke om fælles pædagogiske mål og praksis. Vi afholder 1 gang årligt personaleweekend, hvor vi drøfter pædagogiske emner eller udfører praktisk arbejde.

Personalet er fordelt således:

Institutionsleder 

Afdelingsleder i børnehaven

Pædagoger

Pædagogiske assistenter

Medhjælpere

Køkkenpersonale

Bølgens personaletimer er afhængig af det børnetal vi har, samt den lønsum dette udløser.
Herudover har vi i perioder yderligere tilknyttet vikarer, støttepædagoger, studerende, jobtræningspersoner, personer i seniorjob og praktikanter.
Vi lægger vægt på et godt samarbejde imellem medarbejderne. Vi respekterer hinandens forskelligheder og er alle med til at få vuggestuen og børnehaven til at være et rart sted for både børn og voksne. Da personalet er ansat i hele huset, er personalet fleksibelt med hensyn til at hjælpe hinanden i vuggestue og børnehaven. Ligeledes er personalet på besøg i afdelingerne og arbejder sammen i ferier mv., når børnetallet er lavt.

 

Siden er sidst ændret: 07-11-2017 Til top