Personale

Vi er et stort hus med mange ansatte med mange forskellige kompetencer. Vi har fokus på læring gennem kroppen og skal fra maj 2019 igang med en gencertificering i pædagogisk idræt.

Personalet er fordelt således:

Institutionsleder 

Afdelingsleder i børnehaven

Afdelingsleder i vuggestuen

Pædagoger

Pædagogiske assistenter

Medhjælpere

Køkkenpersonale

Bølgens personaletimer er afhængig af det børnetal vi har, samt den lønsum dette udløser.
Herudover har vi i perioder yderligere tilknyttet vikarer, støttepædagoger, studerende, personer i virksomhedspraktik og løntilskud, personer i seniorjob, flex job mv.


Vi er en personalegrupe i udvikling med fokus på respekt og samarbejde. Vi sætter pris på hinandens forskelligheder og er alle ansvarlige for at Bølgen er et rart at være sted for både børn og voksne.

Da personalet er ansat i hele huset, er personalet fleksibelt med hensyn til at hjælpe hinanden i vuggestue og børnehaven. Ligeledes er personalet på besøg i afdelingerne og arbejder sammen i ferier mv., når børnetallet er lavt.

 

Siden er sidst ændret: 27-11-2018 Til top